Povraćaj sredstava i reklamacija

ZAMENA ROBE
 
Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen, a troškove vraćanja snosi kupac. Kupac može i ne mora da navede razloge zamene. Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije na sajtu ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo za ispravan, a sve troškove snosi Kids outlet internet prodavnica (venda.rs). Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe. 
 
Ukoliko ste nakon prijema proizvoda utvrdili da Vam veličina ne odgovara, molimo Vas da nas kontaktirate putem email-a na adresu kidsoutletonline@venda.rs. Neophodno je da napišete broj računa/otpremnice, šifru proizvoda i veličinu koja bi Vam odgovarala.
 
Takođe ukoliko ste nakon prijema proizvoda ustanovili da želite da zamenite isti za drugi proizvod iste ili veće cenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate putem email-a na adresu kidsoutletonline@venda.rs, napišete Vaš broj računa/otpremnice, šifru i veličinu proizvoda za koji želite da zamenite prvobitno poručeni proizvod.
 
U slučaju zamene proizvoda za drugu veličinu, prodavac je u obavezi da izvrši zamenu ukoliko taj proizvod postoji na stanju. Ukoliko kupljeni proizvod  za koji se traži zamena ne postoji na stanju, prodavac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni. Za slučaj nepostojanja mogućnosti zamene prodavac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi kupac.
 
Za uvažene reklamacije, Kids outlet online prodavnica (venda.rs) snosi sve troškove transporta.
 
Proizvod poručen u Kids outlet online prodavnici ne može se menjati u nekom od maloprodajnih objekata Kids outlet - Venda d.o.o prodavnica.
 
Troškovi isporuke
 
Troškove zamene robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.
 

POVRAĆAJ SREDSTAVA

 

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda, o nakon što se utrvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana od prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. 

 

Procedura za povraćaj sredstava

 

Kontaktirajte nas pozivanjem broja telefona 011/ 318 54 39, 064/13 56 096 ili nam pošaljite email na adresu: kidsoutletonline@venda.rs sa podacima: broj računa/otpremnice, Vaš JMBG (opciono) i broj dinarskog tekućeg računa. Kada dostavite potrebne podatke biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Raiffeisen Bank je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartici.

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Internet prodavnici, koji je gore naveden, ne možete samoinicijativno menjati/zahtevati novac u nekom od maloprodajnih objekata Venda d.o.o. ili slati na adrese koje su navedene na računu/otpremnici.

Svaki takav paket biće vraćen pošaljiocu o trošku pošaljioca.

 

REKLAMACIJA

 

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidljiva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu.Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li je oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda. Ukoliko proizvod nije oštećen i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke. Ukoliko na proizvodu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo vas da nas pozovite telefonom na broj 011 3185439, 064/13 56 096 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu kidsoutletonline@venda.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

- Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 011 3185439, 064/113 56 096 ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu kidsoutletonline@venda.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

- Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu Venda d.o.o., Jurija Gagarina 155b/lokal 4, Novi Beograd 11070.

 

Na Vašu prijavu problema poslaćemo kurirsku službu Dexpress koja će u roku od 24 do 72h od prijave problema preuzeti na Vašoj kućnoj adresi reklamirani proizvod zajedno sa uredno popunjenim reklamacionim listom sa linka na kraju ovog teksta i kopijom računa-otrpemnice koji ste dobili uz porudžbinu.

 

Radno vreme kurirske službe je svakog radnog dana od 8 do 17h, subotom od 9 do 14h. Ako istek roka za preuzimanje reklamiranog proizvoda pada u nedelju ili neradne dane na teritoriji Republike Srbije za vreme državnih ili verskih praznika, rok za preuzimanje reklamiranog proizvoda ističe prvog narednog radnog dana.

 

U najkraćem mogućem roku, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

 

Reklamacioni list

 

 

Podaci o firmi Venda d.o.o. Beograd - Novi Beograd

Gandijeva 41a/2 (online prodavnica Jurija Gagarina 155b/lokal 4)

Tel: 011 318 54 39, 064/13 56 096

Broj računa Raiffeisen bank: 265-1070310001298-88

Matični broj: 21507130

PIB: 111592678

Šifra delatnosti: 4719, 4791

e-mail: kidsoutletonline@venda.rs; office@venda.rs